Kiedy używamy will a kiedy going to

Język angielski oferuje różne sposoby wyrażania przyszłości, z których dwa najczęstsze to 'will’ i 'going to’. Oba mają swoje zastosowania zależnie od kontekstu i intencji komunikacyjnej. Zrozumienie, kiedy używać 'will’ a kiedy 'going to’, może być kluczowe dla wyrażania intencji wypowiedzi dotyczącej przyszłości.

Użycie 'will’

’Will’ jest często używane do wyrażania natychmiastowych decyzji, spontanicznych pomysłów, obietnic, ofert, czy pytań o prośby w przyszłości. Jest to forma bardziej ogólna i elastyczna.

Przykłady:

 • „I will help you with your homework.”
 • „He will probably arrive late.”
 • „Will you come to the party?”

Użycie 'going to’

Z kolei 'going to’ jest używane do wyrażania planów, intencji oraz sytuacji, które zostały już rozważone lub zaplanowane przed chwilą mówienia. Jest bardziej związane z przyszłością, która wynika z obecnej sytuacji lub faktów.

Przykłady:

 • „I’m going to visit my grandparents next weekend.”
 • „She’s going to start her new job in February.”
 • „They are going to buy a new car.”

Kiedy używać 'will’ a kiedy 'going to’

Wybór między 'will’ a 'going to’ może być czasem subtelny i zależy od kontekstu. Jednak istnieją pewne wskazówki, które mogą pomóc zdecydować:

’Will’ ’Going to’
Decyzje podejmowane spontanicznie Planowane wydarzenia
Oferty, obietnice Zaplanowane działania
Pytania o sugestie lub propozycje Intencje oparte na obecnych faktach

W praktyce często używane są oba sposoby wypowiedzi, szczególnie w języku potocznym, gdzie kontekst i intencja są jasne dla odbiorcy.

’Will’ i 'going to’ są używane do wyrażania przyszłości, ale z drobnymi różnicami w użyciu. 'Will’ jest bardziej ogólne i elastyczne, podczas gdy 'going to’ odnosi się do planowanych lub zaplanowanych działań. Zrozumienie kontekstu i intencji komunikacyjnej jest kluczem do właściwego użycia tych form wypowiedzi.

Najczęściej zadawane pytania

Często pojawiające się pytania dotyczące sposobu wykorzystania 'will’ i 'going to’ w języku angielskim:

 • Jakie są główne różnice między 'will’ a 'going to’?
 • Czy zawsze istnieje jedno poprawne użycie między 'will’ a 'going to’?
 • Kiedy używać 'will’ do wyrażania decyzji w przyszłości?
 • W jakich sytuacjach 'going to’ jest bardziej odpowiednie?

Użycie 'will’

’Will’ jest często mylone z 'going to’, ale w jaki sposób odróżnić ich zastosowanie?

’Will’ ’Going to’
Decyzje podejmowane spontanicznie Planowane wydarzenia
Oferty, obietnice Zaplanowane działania
Pytania o sugestie lub propozycje Intencje oparte na obecnych faktach
Może być użyte do wyrażania przewidywań Większe prawdopodobieństwo realizacji

Kiedy wybrać 'going to’ a kiedy 'will’?

Rozważając różnice, warto również zwrócić uwagę na specyfikę kontekstu. Czasem granica między nimi może być płynna, ale istnieją subtelne wskazówki, które mogą pomóc w wyborze właściwej formy:

 • ’Will’ często wskazuje na chwilowe decyzje, podczas gdy 'going to’ odnosi się do zaplanowanych zdarzeń.
 • Jeśli mówimy o czymś, co już zostało zaplanowane lub jest bardzo prawdopodobne, 'going to’ jest bardziej odpowiednie.
 • ’Will’ może być użyte, gdy decyzja zapada w momencie mówienia, bez wcześniejszych planów.
Patryk
Patryk Głowacki

Jestem autorem porad i pasjonatem rozwoju osobistego. Moja misja to dzielenie się wiedzą, inspiracją oraz praktycznymi wskazówkami na stronie "Codzienny Ekspert". Poprzez zgłębianie tajników samodoskonalenia, wspólnie podążamy ścieżką mądrości, by osiągać sukcesy w codziennym życiu. Dołącz do mnie w tej podróży po odkrywanie potencjału, doskonalenie umiejętności i tworzenie lepszej wersji siebie każdego dnia.