Kiedy używamy this that these those

W języku angielskim, używamy słów „this”, „that”, „these” i „those” do określania odległości lub zasięgu przedmiotów oraz do wskazywania na konkretne elementy w zdaniu. Każde z tych słów ma swoje specyficzne zastosowanie, które pomaga precyzyjnie wyrazić nasze myśli. Poniżej przedstawiamy ich odpowiednie konteksty użycia.

This

Słowo „this” stosujemy, gdy chcemy wskazać na coś znajdującego się blisko nas fizycznie lub w kontekście czasowym. Oznacza to, że przedmiot lub idea, na które wskazujemy, jest w zasięgu ręki lub działa się teraz.

That

„That” używamy, gdy odnosimy się do czegoś, co znajduje się dalej od nas lub jest w odniesieniu do czegoś wcześniej wspomnianego. Może to również oznaczać coś bardziej abstrakcyjnego lub zdalnego w czasie.

These

Podczas gdy „this” odnosi się do jednego obiektu, „these” używamy, gdy mamy do czynienia z wieloma przedmiotami znajdującymi się blisko nas. To słowo wskazuje na więcej niż jeden element w zasięgu naszej percepcji.

Those

Gdy mówimy o czymś, co jest zarówno odległe przestrzennie, jak i czasowo, sięgamy po „those”. To słowo wskazuje na elementy znajdujące się daleko od nas fizycznie lub są historyczne, odległe w przeszłości.

Warto zauważyć, że te słowa mogą być stosowane zarówno do rzeczy fizycznych, jak i abstrakcyjnych. Wybór między nimi zależy od kontekstu i naszego zamiaru wyrażenia. Pamiętajmy, że precyzyjne użycie tych słów sprawi, że nasza komunikacja stanie się bardziej klarowna i zrozumiała.

Najczęściej zadawane pytania

W ramach rozwinięcia tematu użycia słów „this”, „that”, „these” i „those” w języku angielskim, warto również przyjrzeć się najczęstszym pytaniom dotyczącym ich zastosowania. Poniżej przedstawiamy kilka pytań, które mogą pojawić się w kontekście korzystania z tych wskaźników odległości i identyfikacji.

Jakie są główne różnice między „this” a „that”?

Różnice między „this” a „that” zazwyczaj wynikają z odległości fizycznej lub czasowej. „This” odnosi się do czegoś bliskiego, natomiast „that” odnosi się do czegoś bardziej oddalonego, zarówno przestrzennie, jak i czasowo.

Kiedy powinniśmy używać „these” zamiast „this”?

„These” stosujemy, gdy mamy do czynienia z wieloma elementami znajdującymi się blisko nas. W odróżnieniu od „this”, które wskazuje na jedno konkretne przedmiot lub pojęcie, „these” odnosi się do kilku elementów jednocześnie.

Czy „those” zawsze odnosi się do czegoś odległego w czasie?

Chociaż „those” często wskazuje na elementy zarówno odległe przestrzennie, jak i czasowo, istnieją sytuacje, gdzie może dotyczyć jedynie odległości przestrzennej. Kontekst zdania decyduje o odpowiednim zastosowaniu tego wskaźnika odległości.

Pytanie Odpowiedź
Jakie jest podstawowe zastosowanie „this”? „This” używamy do wskazywania na coś bliskiego przestrzennie lub w kontekście czasowym teraźniejszym.
Czy „that” może odnosić się do czegoś abstrakcyjnego? Tak, „that” może odnosić się zarówno do rzeczy konkretnych, jak i abstrakcyjnych, w zależności od kontekstu.

Podsumowując, zrozumienie subtelności między użyciem „this”, „that”, „these” i „those” przyczyni się do klarownej komunikacji w języku angielskim.

Patryk
Patryk Głowacki

Jestem autorem porad i pasjonatem rozwoju osobistego. Moja misja to dzielenie się wiedzą, inspiracją oraz praktycznymi wskazówkami na stronie "Codzienny Ekspert". Poprzez zgłębianie tajników samodoskonalenia, wspólnie podążamy ścieżką mądrości, by osiągać sukcesy w codziennym życiu. Dołącz do mnie w tej podróży po odkrywanie potencjału, doskonalenie umiejętności i tworzenie lepszej wersji siebie każdego dnia.